WETTELIJKE VERMELDINGEN WETTELIJKE VERMELDINGEN

 • Bedrijfsnaam: Prairies de la Mer
 • Rechtsvorm: Naamloze vennootschap met raad van bestuur
 • Kapitaal: 80.512,14 €
 • Registratie: N° RCS Fréjus: 602 037 640 - N° TVA Intracommunautaire : FR 92 602 037 640 00029
 • Hoofdkantoor: 1910 route de littoral 83310 Grimaud
 • Telefoonnummer: +33 (0)4 94 79 09 09
 • Verantwoordelijke redactie: David LUFTMAN
 • Hostingbedrijf: Metycea
 • Adres van het hostingbedrijf: 15 impasse Figueroa 13008 Marseille
 • Telefoonnummer van het hostingbedrijf: +33 977 550 569

AUTEURSRECHT - COPYRIGHT:

Behoudens andersluidende bepaling, bezit het bedrijf de reproductie- en vertegenwoordigingsrechten op alle werken die op de site voorkomen, met inbegrip van teksten, beelden, foto's, kaarten, affiches, logo's en andere documenten.
De reproductie van de pagina's van deze website is uitsluitend toegestaan op papier met inachtneming van de volgende drie voorwaarden:

 • vrije verspreiding waarbij de integriteit van de gereproduceerde inhoud wordt geëerbiedigd (geen enkele wijziging of aanpassing) en op voorwaarde van bronvermelding.
 • uitdrukkelijke vermelding van de website (http://www.nova-lodges.fr) als bron en vermelding dat de reproductierechten voorbehouden zijn en strikt beperkt zijn tot kopieën voor privédoeleinden. Zij mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

De handelsmerken en andere onderscheidende tekens op deze site zijn eigendom van PRAIRIES DE LA MER of worden regelmatig door haar onder licentie gebruikt. 

HET MAKEN VAN LINKS NAAR DE SITE
"http://www.nova-lodges.fr".
De website "http://www.nova-lodges.fr" staat het aanbrengen van hyperlinks naar de inhoud toe, op voorwaarde dat:
- er geen gebruik gemaakt wordt van deeplink-technologie.
- de bron wordt vermeld.
Internetpagina's waarop informatie wordt verspreid die de menselijke waardigheid, de wet, de openbare orde of de goede zeden schendt, zijn echter niet toegestaan.
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Aanmelding van de website bij de CNIL Deze website is aangemeld bij de CNIL geregistreerd onder het nummer ***.

Verspreiding van persoonsgegevens: de verzamelde informatie wordt aan geen enkele partner doorgegeven of verkocht. De gegevens worden opgeslagen in de databases van degene die verantwoordelijk is voor de verwerking, die de veiligheid ervan waarborgt door passende en redelijke maatregelen te nemen in het licht van de stand van de techniek en de kosten van het gebruik van die middelen. De uitgever geeft geen persoonsgegevens die op zijn website zijn verzameld door aan landen buiten de Europese Unie, die geen bescherming bieden die gelijkwaardig is aan die welke binnen de Unie van kracht is.
Verklaringen betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens aan de CNIL: In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978, worden de verzameling van gegevens en de computerverwerking waaraan deze door ons onderworpen kunnen zijn, vooraf gemeld aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL www.cnil.fr). U kan de verklaring of de verklaringen raadplegen die op de website http://www.nova-lodges.fr werden afgelegd en die u betreffen, door te schrijven naar de C.N.I.L., 21 rue Saint Guillaume, 75340 Paris cedex 07, Frankrijk of door een e-mail te sturen naar decweb@cnil.fr.
Uitoefening van het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens: In overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. De uitoefening van het recht om gegevens te wissen wordt beperkt door de wettelijke en reglementaire verplichtingen om fiscale en boekhoudkundige documenten te bewaren waaraan de uitgever is gebonden.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend: per post bij de verantwoordelijke voor gegevensverwerking "Nova Lodges - 1910 Route du littoral, 83310 Port Grimaud, Frankrijk". Aanvragen worden binnen twee maanden behandeld. Voor suggesties of inlichtingen met betrekking tot deze website kunt u een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: contact@nova-lodges.fr.